کلیدواژه‌ها = باغ ایرانی
تعداد مقالات: 44
4. ویژگی های منظر چندعملکردی در باغ ایرانی (مطالعه موردی: میراث جهانی باغ اکبریه)

دوره 12، شماره 52، مهر 1399، صفحه 6-17

10.22034/manzar.2020.241872.2076

سامان فرزین؛ سیدمحمدرضا خلیل نژاد؛ سعیده مرادزاده میرزایی؛ علی زارعی


13. نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران

دوره 10، شماره 45، دی 1397، صفحه 6-15

10.22034/manzar.2018.80487

محمدرضا مثنوی؛ مریم محسنی‌مقدم؛ سید امیر منصوری


14. جهان‌بینی ایرانیان و شکل‌گیری الگوی محوری باغ ایرانی

دوره 9، شماره 41، اسفند 1396، صفحه 6-15

ناصر براتی؛ آیدا آل هاشمی؛ آرمان میناتورسجادی


17. باغی که خیابان شد

دوره 8، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 6-13

اسحق رضازاده؛ وحید حیدر نتاج


18. باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز

دوره 8، شماره 34، خرداد 1395، صفحه 6-17

سید امیر منصوری؛ آرش زاهدان؛ محمود تیموری؛ آیدا آل هاشمی؛ شروین گودرزیان


19. پدیدارشناسی دیوار در باغ ایرانی

دوره 7، شماره 33، دی 1394، صفحه 6-13

سید امیر منصوری


20. شارباغ ایرانی، جایگاه باغ ایرانی در منظر شهری

دوره 7، شماره 33، دی 1394، صفحه 14-21

مهدی شیبانی؛ مریم اسماعیل‌دخت


21. معماری کوشک، کوشک‌های نُه قسمتی در باغ ایرانی

دوره 7، شماره 33، دی 1394، صفحه 32-39

حشمت‌الله متدین؛ رضا متدین