اخبار و اعلانات

مجله منظر در پایگاه Web of Science نمایه شد.

مجله علمی منظر از سال 2017 در پایگاه Web of Science, Emerging Sources Citation Index نمایه شده است.

مطالعه بیشتر

فراخوان نگارش مقاله برای ویژه نامه "گردشگری منظر"

ویژه نامه گردشگری منظر مجله علمی ـ ترویجی منظر در ویژه‌نامه یکی از شماره‌های آتی، موضوع "گردشگری منظر" را مورد بررسی قرار می‌دهد. اساتید، دانشجویان، صاحبنظران و پژوهشگران می‌توانند مقالات علمی خود در این زمینه‌ را تا تاریخ 30 بهمن 1397 برای مجله ارسال کنند. مقالات پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه به چاپ سپرده خواهد شد.  مقالات ارسالی بایستی با درنظرگرفتن رویکردهای منظرین در موضوع گردشگری و ذیل یکی از محورهای زیر باشد :1. گردشگری منظر شهری : ویژگی‌های بارز شهر در تمدن‌های مختلف، روش خوانش منظر شهر2. گردشگری منظر طبیعی : عناصر طبیعی شاخص که نقش مهمی ...

مطالعه بیشتر

Call for Papers : Road landscape

.Please See the English Page

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله ویژه‌نامۀ «هنر، طبیعت، شهر»(1 شهریور 95)

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم   ویژه‌نامۀ شماره آتی مجله علمی منظر به موضوع «هنر، طبیعت، شهر» اختصاص دارد. لذا از تمامی پژوهشگران و علاقه‌مندانی که دارای مطالعات پژوهشی دست‌اول هستند، دعوت می‌شود؛ مقالات خود را از حداکثر تا تاریخ یکم شهریور 1395 از طریق سامانه مجله  www. manzar-sj.com بارگذاری نمایند.   شهر، مدنی‌ترین دستاورد انسان مرکب از پدیده‌های طبیعی و مصنوعات انسانی است. ازآنجاکه فصل مشترک هنر به‌عنوان یکی از مصنوعات بشری و طبیعت به‌عنوان بستر شکل‌گیری شهر، منبع الهام زیبایی است،‌ می‌توان گفت حصول به کمال ...

مطالعه بیشتر

فراخوان ویژه‌نامه هنر و معماری خراسان بزرگ (20 آبان 1394)

پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم مجله علمی هنر و تمدن شرق در نظر دارد شماره آتی خود را به ویژه‌نامه‌ "هنر و معماری خراسان بزرگ"در راستای آشنایی با جنبه‌های کمتر شناختة هنر و معماری خراسان اختصاص دهد. موضوعات پیشنهادی نقش خراسان در توسعه هنر و معماری در فلات ایران نقش میراث اشکانی در معماری سرزمینی و تاثیر آن در معماری متاخر دوران اسلامی میراث معماری صنعتی تاریخی در خراسان؛ بررسی موردی آسبادهای نشتیفان بررسی تطبیقی معماری مساجد دو ایوانی خراسان معماری خانقاهی خراسان؛ بررسی موردی / بررسی تطبیقی خانقاه جام، تایباد و ... بررسی موردی ابنیه ...

مطالعه بیشتر