دوره و شماره: دوره 2، شماره 10، تابستان 1389 
6. سخن نهاد

صفحه 24-25

علیرضا عندلیب


16. تحول رویکرد بصری به اکولوژیک در طراحی پارک‌های شهری

صفحه 60-62

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ الهام علوی‌زاده