دوره و شماره: دوره 6، شماره 27، شهریور 1393، صفحه 3-78 

مقالۀ ترویجی

باغ بر بنیاد شاهنامه فردوسی

صفحه 8-13

احمد علی فرزین


در جستجوی معماری ایرانی در هند

صفحه 32-33

سخنران : مهدی خواجه‌پیری؛ گزارش : مهدیه خواجه پیری


شهر تاریخی : ساختارهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی

صفحه 34-35

سخنران : ناصر مشهدی‌زاده؛ گزارش : ریحانه مطلبی


مقالۀ ترویجی

ارزیابی روند تخریب و نوسازی بافت‌های شهری

صفحه 39-43

رضا خیرالدین؛ کیوان گلریز


فرایند هویت‌سازی از دیدگاه لاکان

صفحه 62-67

محمود قلعه نویی؛ سپیده پیمانفر