اخبار و اعلانات

مجله منظر در پایگاه Web of Science نمایه شد.

مجله علمی منظر از سال 2017 در پایگاه Web of Science, Emerging Sources Citation Index نمایه شده است.

مطالعه بیشتر