اهداف و چشم انداز

در طول سال‌ها فعالیت مجله، مدیریت تخصصی فعال و کارآمدی برای انتشار منظم و باکیفیت آن پیش‌بینی شده که مبتنی بر عمق علمی، نوآوری و رویکرد بومی باشد و مجله را در جهت رسیدن به اهداف زیر هدایت کند:

  • تبیین مفهوم «منظر» به عنوان بحث مشترک حوزه‌های هنر، محیط، شهر، معماری، میراث فرهنگی و گردشگری با دو استراتژی دانش روز جهان و رویکرد بومی
  • کاربردی‌کردن مباحث نظری جهت رفع مسایل حوزه حرفه‌ای
  • توسعه علم منظر در مقیاس جهانی
  • شناخت و معرفی هویت منظرین ایران
  • ایجاد ارتباط میان متخصصان ایرانی و بین‌المللی