ترجمه و تألیف کتاب بهشت در باغ، پژوهشی در باغهای ایرانی و گورکانی در هند

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی


عنوان مقاله [English]

Translation of the Garden of Eden, a research in Iranian gardens and Mughal gardens of India