تجربۀ تدوین ضوابط نمای ساختمانی در منطقه 17 تهران

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری شرکت مهندسین مشاور پژوهشکده نظر

2 کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مشکلات بنیادی شهرهای ایران، مسئلۀ "هویت شهر" است. امروز علی‌رغم گسترش و توسعة شهرها، سیمای آنها ناخوانا، فاقد شخصیت شهری و مولد انواع بحران‏ها است. شهر بدون هویت، قدرت خود را در "هدایت ناخودآگاه جمعی شهروندان" از دست می‏دهد. نمای ساختمان‏ها به عنوان یکی از اجزای تشکیل‏دهنده سیما و منظر شهر، دارای نمادها و نشانه‏های تعیین‏کننده‏ هویتی است که از عواملی چون اقلیم، فرهنگ، تاریخ و اقتصاد تأثیر می‏پذیرد. در سال‎های اخیر برای احیای هویت معماری اسلامی ـ ایرانی اقداماتی چون الگوسازی در بافت‏های فرسوده، تدوین ضوابط طراحی نما و برگزاری مسابقات طراحی صورت گرفته که از نتایج آنها قبول سهم مشترک حوزه عمومی و خصوصی بر نما است، اما افراط و تفریط در تعیین میزان نقش‏آفرینی این دو حوزه همچنان ادامه دارد. با هدف تسهیل امر نوسازی، مشوق‌هایی را در نظر می‌گیرد که منجر به خلق جداره‌های نامطلوب شده و یا اغماض در رعایت برخی قوانین حین مرور پایان‌کار بیش‌تر با ملاحظات اقتصاد پایین ساکنان مصداق کوتاهی در دفاع از حق عمومی است   در این نوشتار با بیان تجربه نوسازی بافت‏های فرسوده منطقه 17 تهران و آسیب‌شناسی نماهای جدید ساختمانی، لزوم ورود متخصصان و تقویت نقش حوزۀ عمومی در هدایت هویت نماها گوشزد می‏شود. یکی از سیاست‏های اصلی سازمان نوسازی، افزایش مشارکت مردمی است. سپردن امر نوسازی به بخش مردمی آن را به جریانی پویا و پایدار تبدیل می‌کند؛ اما در غیاب کار کارشناسی، آموزش‏های مردمی و ضوابط راه‏گشا، نماهای جدید آینه‏ تمام‌نمای معضلات فرهنگی و هویتی ساکنان آن خواهد بود.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experience of constituting residential facade in district 17 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Arash Zahedan 1
  • Mona Masoud Lavasani 2
1 M.A in Architecture, Nazar Research consulting Engineers, Iran.
2 M.A in Landscape Architecture, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, "city identity" problem (city identity crisis) is one of the fundamental issues in Iranian cities, often in developing countries.  Iranian cities are expanded, however, their appearance is unreadable, lacking city identity and generating all kinds of crises. City with no identity loses its power to leading “citizens' public unconscious". Facades as one of the components in city landscape and urban landscape include symbols and identifying signs that are affected by factors such as climate, culture, history, economy and etc. In recent years, constitution of facade design's terms and holding design competitions has been occurred to revive the identity of Islamic- Iranian architecture actions such as modeling in time-worn textures, leading to the acceptance of common shares of public and private areas on facades. However, disproportionate use of these two areas on different facades continues to cause a chaotic perspective view of the city. For instance, during renovation of worn-out textures, under the pretext of facilitating the renovation due to residents’ weak economy, municipality has failed in its duty to defend the public's right. In spite of enhancement in safety and interior spaces quality in renovation process, vulnerability will occur: “identity-less and place-less“, in the absence of regulations and by Architects’ neglect and overcoming economic aspects. This article studies the pathology of new building facades and reminds the necessity of the presence of professionals and the need to improve the role of public area for leading identity of facades, by using the experience of renovation of worn out textures in district 17 Tehran. NAZAR RESEARCH CENTER CONSULTING ENGINEERS during years 2013 and 2014 has emphasized on the forgotten rights through the renovation policies of the municipality by using observing and study library data collection method. One of the key policies of the renovation organization is to increase public participation. Entrust the renovation to public sector makes it dynamic and sustainable. Nevertheless in the absence of experts, necessary public training and efficient rules, such urban textures will reflect cultural and identity problems of its residence. There is a direct connection between “townscape and city landscape” and “the life style and knowledge of its citizens”. But the cases in which unresponsive appearances of dilemmas and Social vulnerabilities intensify these problems and lead to new crises, the public sector and experts’ contribution is to be intensified. This can be achieved through constituting clear and efficient rules even simple, specialized trainings to designers and public education.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Façade
  • Building
  • Identity
  • Iranian-Islamic architecture
  • Design Terms