رویکرد نو در احیای نواحی دفن زباله

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

عصر صنعت با خود فرهنگ مصرف‌گرایی را به همراه دارد که تنها با اتمام زندگی بشر روی زمین به پایان می‌رسد. بشر امروزی به طور دایم کالا و فضا را مصرف می‌کند، دور می‌اندازد و سپس با عواقب نامطلوب که یکی از آنها ایجاد سایت‌های دفن زباله است مواجه می‌شود. نتیجه این رویارویی، تلاش بشر به احیای سایت‌های متروک، مهجور و مصرف شده‌ای است که جزئی از شهرها هستند. راه حل معمول و رایج برای پنهان‌کردن سایت‌های دفن زباله بدون احیای آنها قابل قبول نیست. احیای این سایت‌ها و رویارویی با آنها و ارایه راه‌حل‌هایی برای کاهش آسیب‌هایی که به موجب آلودگی‌های زیست‌محیطی و بصری آنها بر شهرها تحمیل می‌شود، در دهه‌های اخیر بسیار مورد توجه واقع شده است. بررسی "مفهوم بهیافت" به عنوان مفهومی نوین در زمینة مصرف‌گرایی و محیط زیست، ضمن شناخت ویژگی‌های سایت‌های دفن زباله و نخاله ، برخورد معماری منظر با این پدیده را بررسی و الگویی منظرین و متناسب با ماهیت و زمینه آن را معرفی سازد؛ چراکه مفهوم بهیافت، جوهرۀ هنر را عاملی می‌داند که باعث ارتقای کیفی کالاها و فضاهای مصرف‌شده می‌شود. در این میان معماری منظر به عنوان یک دیسیپلین و به واسطۀ ارتباطی که با انواع هنر برقرار می‌کند، رویکردی متفاوت به احیای این سایت‌ها دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد رویکرد منظرین به احیای سایت‌های دفن زباله، علاوه بر در نظر‌گرفتن جنبه‌های زیست‌محیطی، بر جنبه‌های ذهنی تأکید دارد و می‌تواند با حفظ پیشینه، ویژگی‌های مفهومی این سایت‌ها را برجسته و با بهره‌گیری از تکنیک‌های هنری، مخاطب را در مورد مسایل زیست‌محیطی آگاه ‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Approach to Revive the Landfills

نویسندگان [English]

  • Seyed-Amir Mansouri 1
  • Nafise Seyede 2
1
2 M.A in Landscape Architecture, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Industrial age has its own culture of consumerism which ends with the completion of human life on earth. The modern human constantly consumes goods and spaces and throws them away which makes them faces undesirable consequences including landfill sites.  The result of this confrontation is the man's effort to revive such obsolete sites that are parts of the cities. The common solution to hide the waste disposal sites without restoring them is not acceptable. Reclamation of these sites, dealing with them and providing solutions to reduce the environmental and visual pollution imposed on cities has been noticed extremely in recent decades. Studying the concept of "upcycling" as a new concept in the field of of consumerism and environment both identifies the characteristics of landfill sites and scrutinizes landscape architecture's approach to deal with this phenomenon and introduces a model which is appropriate to the nature and its context. The concept of upcycle, which means the process of converting waste materials or useless products into new materials or products of better quality for better environmental value, considers the art as a factor which increases the quality of wasted goods and spaces. Landscape architecture as a discipline and by its relation with different kinds of arts has a new approach to revive such sites. The Land art and the art of upcycle are introduced to revive Landfills in both small-scale and large-scale. The results of this research indicate that revival of these sites with landscape approach considers the environmental aspects and also emphasizes on mental aspects and highlights the conceptual features that informs the audience about environmental crisis by using the art techniques, and finally introduce stable, safe, economical and practical solutions.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Upcycle
  • Landfill
  • landscape
  • Wasteland
  • art