شهر تاریخی : ساختارهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

-


عنوان مقاله [English]

Historic City: The Cultural, Historical and Natural Structures

نویسندگان [English]

  • Lecturer: Naser Mashhadizadeh
  • Report: Reyhaneh Motallebi