کلیدواژه‌ها = منظر
تعداد مقالات: 51
1. بازشناسی نقش‌های منظرین بام در شهرهای ایرانی (بازشناسی از طریق بررسی مستندنگاری‌ها، آثار ادبی-هنری و نمونه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22034/manzar.2021.277423.2122

ضیا حسین‌زاده؛ سارا شکوه؛ محمد رضا مهربانی گلزار


2. منظر کوه، کوه راوی چیست؟

دوره 13، شماره 55، تابستان 1400، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2021.132305

سید امیر منصوری


3. روایت منظرین سقاخانه در شهر ایرانی

دوره 13، شماره 55، تابستان 1400، صفحه 54-61

10.22034/manzar.2021.242210.2078

سعیده درخش؛ مهدی باصولی


4. ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری

دوره 13، شماره 54، بهار 1400، صفحه 18-27

10.22034/manzar.2020.242196.2077

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


9. وجه اشتراک ما در منظر چیست؟

دوره 11، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 58-65

10.22034/manzar.2019.99174

آگوستن برک؛ ترجمه: مریم السادات منصوری


10. موقتی بودن منظر

دوره 11، شماره 46، بهار 1398، صفحه 62-73

10.22034/manzar.2019.84300

تیم اینگلد؛ ترجمه: مطهره فعالی؛ رسا مرادی


14. منظر ایرانی: منظر مقهور

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


15. گستره معنای منظر و مترادف‌های آن در زبان فارسی

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 16-21

سید امیر منصوری؛ فرنوش مخلص


16. طبیعت انسانی در نگاه عرفانی باغ در منظر حافظ

دوره 8، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 6-13

مهدی شیبانی؛ رضا کسروی


17. راه به مثابه منظر

دوره 8، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


19. منظر راه در ایران

دوره 8، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 72-77

محمد حسن طالبیان


22. مهر، منظر خورشید

دوره 8، شماره 34، بهار 1395، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


25. زندگی رو به دشت

دوره 7، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 3-3

سید امیر منصوری