دوره و شماره: دوره 4، شماره 19، شهریور 1391 

مقالۀ ترویجی

سخن مرکز: شهر خلاق

صفحه 66-66

مرتضی قورچی


پیوند محیط‌ خلاق با شهر

صفحه 67-73

پویان شهابیان؛ عرفانه رهگذر


فضای جمعی و شهر خلاق

صفحه 74-79

بهرنگ کلانتری؛ وحید یاری‌قلی؛ اکبر رحمتی