پیوند محیط‌ خلاق با شهر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر

چکیده

 شهروند منبع حیاتی هر شهر به شمار می‌آید. در عصر ما استعدادها، خواست‌ها، انگیزه‌ها، رویاها و خلاقیت شهروندان به تدریج جای مزیت‌های سنتی شهرها مانند موقعیت مکانی، منابع طبیعی و نزدیکی به بازارها را می‌گیرد. خلاقیت کسانی که در یک شهر زندگی می‌کنند یا امور آن را در دست دارند، متضمن موفقیت آن شهر در دنیای آینده است. با بزرگ و پیچیده‌تر شدن شهرها و پدیدار شدن چالش‌های مدیریت شهری، شهرها به تدریج به آزمایشگاه‌های تولید انواع راه حل فناورانه، مفهومی و اجتماعی برای مسایل ناشی از رشد تبدیل می‌شوند. دانشگاه به عنوان مکانی برای ظهور و بروز ایده‌های نوین و گشایش دریچه‌های علم و هنر، پرورش‌دهندة طبقه خلاق جامعه محسوب می‌شود و از این رو می‌تواند در روند ارتقای خلاقیت جامعه تأثیرات عمیقی داشته باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به دلیل نفوذپذیری نسبتاً مناسب لبه‌های دانشگاه، رابطه مؤثری میان دانشگاه و مردم شهر برقرار است و عرصه دانشگاه به عنوان فضای شهری توانسته محل رویارویی دانشجویان علوم مختلف و مردم شهر باشد، تأثیر ضمنی اما عمیقی بر غنی‌سازی زمان گذران اوقات روزمره مردم بگذارد و نقش پرورش‌دهنده روح خلاقیت را در مردم ایفا کند. این مقاله به دنبال آن است ضمن بررسی مفاهیم مرتبط با رویکرد شهر خلاق، با بررسی چند تجربه موفق جهانی در زمینه استفاده از فضاهای باز و عرصه‌ محیط‌های دانشگاهی در پرورش خلاقیت، لزوم توجه جدی به این موضوع را در راستای افزایش بهره‌گیری از فضاهای دارای پتانسیل ارتقای خلاقیت و توسعه شهرهای کشور مورد تأکید و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linking innovative environment with the city

نویسندگان [English]

  • Pouyan Shahabian 1
  • Erfaneh Rahgozar 2
1 Ph.D. in Urbanism, Assistant professor, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 M.A. in urban design, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cities have a vital resource and it is the citizens.  In today’s world, talents, demands, motivations, dreams and the creativity of citizens is gradually replacing the traditional advantages of cities like the location, the natural resources and the proximity to markets. The creativity of those who live in a city or those who manage its affairs ensures its prosperity in the future. While the challenges of urban management are becoming larger and more complex, the cities are gradually becoming the laboratories producing technological solutions, conceptual and social issues which arise from growth. The university as a place of emergence of new ideas and the birthplace of science and art has a vital role in the development of the creative class of the communities and hence can have a profound impact on the promotion of creativity. In many developed countries due to relatively good permeability of university walls, an effective relationship between the university and the city has been established. As a result, the university as an urban space could be a place where students from various disciplines meet.  The university can also have an implied yet profound effect on the enrichment of the everyday life of the people and can be effectively used to raise the spirit of creativity in societies. This article is meant to review the related concepts in a creative approach and review the several successful global experiences in using the open spaces and campuses of the universities. The article further highlights the influence of these places in nurturing creativity. Accordingly, the need to take the role of universities on this front is underscored. The article concludes by emphasizing the need to utilize public spaces in universities in such a way to increase the potential to promote the creativity and the development of the cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovative city
  • innovative environment
  • Urban Space
  • university open space