کلیدواژه‌ها = فضای عمومی
زیباشناسی فضای عمومی؛ هنر به مثابه ابزار

دوره 7، شماره 30، خرداد 1394، صفحه 31-41

مارتین بوشیه


ارتقاء کیفی منظر شهر تهران در تلاقی خیابان و فضای عمومی

دوره 6، شماره 28، آذر 1393، صفحه 12-17

مریم السادات منصوری؛ محمد آتشین بار


فضای جمعی و شهر خلاق

دوره 4، شماره 19، شهریور 1391، صفحه 74-79

بهرنگ کلانتری؛ وحید یاری‌قلی؛ اکبر رحمتی


جامعه‌شناسی مصرف اتومبیل در تهران

دوره 2، شماره 8، تیر 1389، صفحه 28-31

عباس وریج‌کاظمی


پیشنهادی چندوجهی برای گونه‌بندی فضاهای عمومی

دوره 2، شماره 7، خرداد 1389، صفحه 38-41

رضا بصیری مژدهی؛ کیوان خلیجی