کلیدواژه‌ها = معماری
دینامیزم اقتصاد سیاسی فضا، ناموزونی کالبدی و اغتشاش بصری (مورد مطالعه: خیابان تجریش از میدان تجریش تا میدان قدس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/manzar.2023.364363.2206

نازلی طاهریان؛ حمید رضا پارسی


مجسمه در محیط یا بر محیط؟ نسبت میان مجسمه با محیط و مخاطب

دوره 4، شماره 19، شهریور 1391، صفحه 20-27

روح اله شمسی زاده ملکی


تکنولوژی معماری و ابهام فلسفی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 70-71

اعظم جعفری


رویکرد تکنولوژیک، صنعت امروز معماری ایران

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 78-78

محمود فیض آبادی