رویکرد منظرین معماری

نوع مقاله : نقطه‌نظر/ سرمقاله

نویسنده

دانشیارگروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

باد را نازل کردیم
تا کلاه از سرشان بردارد (سهراب سپهری، سورۀ تماشا)
در بندر لنگه خانه‌ای است که از شاهکارهای معماری ایران است؛ «خانۀ فکری»، ناشناخته‌ای کمتر دیده شده، به ظاهر خانه‌ای متداول در فرهنگ غنی خانه‌سازی ایران است. از آنجا که اندام‌های نمایشی عظیمی همچون سردر رفیع، تزئینات اشرافی و آب‌نمای وسیع ندارد، کمتر دیده شده و بنابراین ناشناخته مانده است. اما در خانوادۀ «معماری به‌مثابۀ نظرگاه طبیعت» یک اثر بی‌بدیل است. لنگه اقلیم گرم و مرطوب دارد، با فصل طولانی و سخت. معماری خانۀ فکری برای زندگی در این شرایط دو شرط لازم دارد: منظرۀ دریا و جریان باد؛ و چند شرط کافی از جمله درون‌گرایی و پاسخ به عملکردهای متنوع مورد نیاز ساکنان. صورت‌بخشی خانه محصول تعامل شروط لازم و کافی است. برای آنکه دریا را ببیند، در فاصله‌ای دور از دریا در زمینی که برآمدگی ندارد، صفه‌ای ایجاد کرده تا بالاتر باشد و از صحن خانه منظر دریا در دیدرس ساکنان قرار گیرد. بدین‌ترتیب خانه نظرگاهی شده در برابر دریا به‌مثابۀ آیه‌ای از هستی، که پیش چشم اهل خانه آورده شده تا به‌عنوان عنصر منتخب طبیعت در مقیاس ملموس، رسالت حسامیزی و ادراک کلی هستی را برای ناظر برآورده سازد. این نخستین شرط برای نظرگاه شدن معماری است. فرصتی که امکان لمس طبیعت را فراهم آورد. به موازات این اقدام، برای تأمین آسایش جسمانی ساکنان خانه در اقلیم سخت لنگه، تأمین جریان باد و گردش هوا یک ضرورت است. این کار با فاصله‌دار کردن بخش‌های مختلف تودۀ ساختمانی و با مجوف و توخالی کردن حجم ساختمان ممکن شده است. فاصله میان توده‌های پر، نه‌تنها معبر جریان هواست، بلکه به‌دلیل اختلاف فشاری که میان بالا و پایین معبر ایجاد می‌کند به افزایش سرعت هوا می‌انجامد و باد تولید می‌شود. این جدای از باد طبیعی محیط است که توسط بادگیرها به داخل اتاق هدایت می‌شود. باد مصنوعی ناشی از معماری توخالی (مجوف) خانۀ فکری، در فضاهای بیرونی و میان بخش‌های ساخته‌شده در جریان است. همان جایی که برای بهره‌وری بیشتر، ایوان‌ها و دالان‌های خانه ساخته شده تا در فصل طولانی و گرم لنگه، مکان آسایش و قرار ساکنان باشد. این نحو مداخله در فضا که مولد نسیم در فضاهای بیرونی و در سطحی پایین‌تر از ارتفاع باد محیط باشد، علاوه‌بر زیست‌پذیرکردن خانه، اقدامی پایدار و دائمی برای تعامل انسان با آیه‌ای از طبیعت است. باد در خانۀ فکری در مقیاس ملموس قرار می‌گیرد و ناظر، پیوسته نزول باد را حس می‌کند. این‌که خانه بیرونی و اندرونی داشته باشد تا علاوه‌بر سکونت به‌مثابۀ دفتر کار نیز خدمت دهد یا با منظره‌سازی گودال باغچه، جلوۀ دیگری از طبیعت را درون فضا آورد، از جمله شرط‌های کافی است که چیستی خانه را می‎سازند.
صورت‌بخشی خانۀ فکری در هر دو سطح هستی‌شناسانه و چیستی‌شناسانه، ابتکارات خاص خود را دارد. در سطح اول انسان ساکن خانه را با دو آیۀ منتخب هستی، یعنی دریا و باد در تعامل دائمی قرار می‌دهد و در سطح دوم، نیازهای طبیعی و تاریخی ساکنان را در پرتو فرهنگ و تمدن تاریخی او شکل می‌دهد. محصول آن «قرار» هستی‌شناسانه با این «شکل» چیستی‌شناسانه، صورت‌بخشی منظرین معماری است که خانۀ فکری از نمونه‌های فاخر این رویکرد محسوب می‌شود.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landscape Approach in Architecture

نویسنده [English]

  • Seyed Amir Mansouri
Associate Professor, Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

“We have sent down the wind” [i] …
  To remove the hat from their heads (Sohrab Sepehari, Surah Tamasha)[ii]
In the harbor city of ‘Bandar-e Lengeh’ there is a house that is known as one of the Iranian architectural masterworks. The ‘House of Fekri’, a less-known work, looks like a classic house according to the Iranian profound house-building culture. Since it does not represent huge spectacular architectural characteristics such as a tall portal, luxurious decorations, and expanded water features (Aab-Nama), it is a less-seen work and an unknown building. However, in the conceptual realm of "Architecture as an observation platform of Nature"[iii], it is an exceptional work.
‘Bandar-e Lenge’ has a hot-humid climate, with a long and harsh season. The architecture of ‘House of Fekri’ has two necessary conditions[iv] for living in this environment: The landscape of sea and the blowing wind, and some additional characteristics (sufficient conditions)[v], introversion, and responding to the diverse required functions of the residents. Forming the house is the outcome of the interaction between these two conditions. To observe the sea, a raised platform (Soffeh) has been built on a flat ground far from the sea, to let the house residents have a broad view of the sea landscape. So, the house has turned into an observation platform for the house residents to let them perceive the sea as a sign of celestial verse, and an adopted element of Nature on a tangible scale to fulfill the mission of making them feel[vi] and perceive[vii] the wholeness of existence. This is the first condition for becoming an ‘observation platform or Nazargah; it is an opportunity that provides the chance of feeling Nature. In addition to this characteristic, to satisfy the physical comfort of the house residents in the hardship condition of Bandar-e Lenge, the wind flow and air circulation have been provided by making space between different parts of the building mass and hollowing out the volume of the building.
The distance between the filled masses besides making the condition for the passage of the airflow, increases the speed of the air and lets a current of air be produced as the result of the pressure difference between the top and the bottom of the passage. This is apart from the natural wind that is directed into the house rooms by the windbreakers. The artificial wind produced by the perforated architecture of this House flows both in the outer spaces and the spaces between the built sections. It is the place where the porches and corridors of the house have been built for the greater efficiency and comfort of the residents during the long and hot summer season. This way of intervening in the space, which causes the breeze to flow in the house in the outer spaces and at a level lower than the height of the natural wind, besides making the house a comfortable place to live, is a sustainable and enduring measure for the human to interact with a sign of Nature. The wind in the House is highly perceived on a tangible scale, as the observer constantly feels the wind blowing. Having the exterior and interior spaces for both formal space and living environment, and landscaping in a garden pit are among the sufficient conditions that make the entity of the house.
The form of the House has its advantages from both ontological and epistemological levels. Initially, the house inhabitant is in constant interaction with the two natural signs as celestial verses, the Sea and the Wind, and at the second level, it shapes the natural and historical needs of the inhabitants in the light of the historical culture and civilization. The outcome of that ontological “Promise” with this epistemological "Appearance" is making a kind of architectural landscape, which the ‘House of Fekri’ is a prominent example of this approach.
 
[i] The descent of the wind, same as the descent of the Quran, refers to encountering a tangible and lower form of the transcendental truth.
[ii] A hat, like a covering for both the head and the truth; removing the hat implies to the uncovering the truths. Sohrab ironically refers to direct confront with the wind reality as a celestial verse for the perception of existence.
[iii] According to my belief, "Architecture is meant to be an observation platform of Nature" as a mission. Nature is an important book of knowledge for humans, and architecture has to create the context for encountering the ontological signs of Nature with humans as the inhabitants.
[iv] Necessary condition is a condition required for an object to occur and allows the object to be existed and created.
[v] Sufficient condition is a condition that is complementary and ontological cause for the occurrence of the object. Objects are divided into different types following their creation. The rank of their existence precedes their essence.
[vi] Make something feel is a term coined by Shafi'i Kadkani to interpret Masnavi poems written by Maulana (Jalaluddin Mohammad Balkhi).
[vii] General perception or the sense of space is an interpretation for encountering and understanding the ‘existence’ of an object. It happens when the existence of an object is perceived regardless of it ‘essence’ that has not yet been understood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind
  • Architecture
  • Landscape Approach
  • Bandar-e Lengeh
  • House of Fekri