تکنولوژی معماری و ابهام فلسفی

نویسنده

چکیده

تکنولوژی در هر حوزه که وارد می‌شود، دانش و مهارت‌های مختص خود را به همراه می‌آورد و موجد ارزش‌هایی می‌شود که اغلب در تقابل با فرهنگ‌های کهن، ارزش‌ها، آداب و رسوم و شیوه‌های زندگی و حتی زبان و ادبیات کشورهاست و در بسیاری موارد، پژمردن و از‌بین‌رفتن فرهنگ‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی کشورها را در پی دارد. به‌هر‌حال پیشرفت شتابان تکنولوژی، فرهنگی را به ‌وجود آورده که تدریجاً ارزش‌های خود را جهانی می‌کند.
اما در شرایط دنیای امروز و به حکم عقل، نه می‌توان از کاربرد محصول تکنولوژیک چشم پوشید و نه می‌توان چشم بسته به آن اعتماد کرد؛ به خصوص که اکنون آگاهیم که علم و تکنولوژی منحصراً در جهت سودرسانی به بشر، به خدمت گرفته نمی شوند، بلکه می توانند در جهت نابودی او نیز عمل کنند (لادریر، 1380: 2).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • azam jaafari
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -