کلیدواژه‌ها = محله
جلفا، بازمانده‌ای از مفهوم محله

دوره 14، شماره 60، مهر 1401، صفحه 52-61

10.22034/manzar.2022.310354.2159

محمدرضا سرتیپی اصفهانی؛ نگین ثقفیان


شهرسازی نوین، راهی به سوی ایجاد محلات پایدار

دوره 4، شماره 18، خرداد 1391، صفحه 80-87

عماد کتابچی؛ خلیل حاجی‌پور؛ محمد حسین‌پور


توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی

دوره 1، شماره 5، اسفند 1388، صفحه 20-23

مصطفی عباس زادگان