نویسنده = پدیده عادلوند
مجسمه در میدان یا غار افلاطونی؟

دوره 7، شماره 32، مهر 1394، صفحه 14-19

پدیده عادلوند؛ اشرف‌السادات موسوی لر


مجسمه میادین تهران از اقتدارگرایی پیکره‌ای تا فردگرایی انتزاعی

دوره 7، شماره 31، تیر 1394، صفحه 14-21

پدیده عادلوند؛ زهرا سلحشور؛ آزاده قلیچ‌خانی


سید امیر منصوری : سرزمین مهر

دوره 5، شماره 22، خرداد 1392، صفحه 30-31

گزارش : پدیده عادلوند


منظر اشتراکی؛ نسبت زیبایی‌شناسی با اکولوژی

دوره 3، شماره 13، فروردین 1390، صفحه 36-41

پدیده عادلوند؛ رضا قشقایی