نویسنده = سید امیر منصوری
تعداد مقالات: 86
1. بازخوانی مؤلفه‌های سازندۀ سازمان فضایی شهر ایرانی پس از اسلام در سفرنامه‌های قرن نهم تا چهاردهم هجری قمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22034/manzar.2021.240065.2070

حمیده ابرقویی فرد؛ سید امیر منصوری


2. نحو منظر، سنجش منظر با شاخص منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22034/manzar.2021.252511.2099

صبا سلطان قرائی؛ سید امیر منصوری؛ مریم سینگری


4. ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری

دوره 13، شماره 54، بهار 1400، صفحه 18-27

10.22034/manzar.2020.242196.2077

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


5. قنات، ردّ حیات

دوره 12، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2020.120516

سید امیر منصوری


6. چارتاقی، تداوم تقدس کوه در آیین‌ها، معماری و منظر ایران

دوره 12، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 64-73

10.22034/manzar.2020.238165.2066

بابک داریوش؛ آن اسگارد؛ سیدامیر منصوری


8. مویرگ‌های منظر

دوره 12، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2020.114371

سید امیر منصوری


9. رویکرد اصالت الوجودی به هویت سیمای شهری

دوره 12، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 38-45

10.22034/manzar.2020.235266.2073

رضا کسروی؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


10. برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش

دوره 12، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 58-67

10.22034/manzar.2020.226684.2060

سید امیر هاشمی زادگان؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


13. منشأ زیبایی در باغ ایرانی

دوره 11، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2019.89062

سید امیر منصوری


14. آسمان منظرین روز

دوره 11، شماره 46، بهار 1398، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2019.84287

سید امیر منصوری


15. نقش‌های آسمانه

دوره 10، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2018.80693

سید امیر منصوری


16. نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران

دوره 10، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 6-15

10.22034/manzar.2018.80487

محمدرضا مثنوی؛ مریم محسنی‌مقدم؛ سید امیر منصوری


17. منظر مردمی شهر

دوره 10، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2018.77030

سید امیر منصوری


18. چشمه‌علی

دوره 10، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2018.68627

سید امیر منصوری


19. منظر ایرانی: سایه زیبا

دوره 10، شماره 42، بهار 1397، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2018.63124

سید امیر منصوری


21. زبان معماری، رمز نمادها

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


22. تأثیر دوران تحول در منظر طبیعی شهر تهران

دوره 9، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 16-23

سید امیر منصوری؛ مریم محسنی مقدم


23. منظر ایرانی: منظر مقهور

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری


24. گستره معنای منظر و مترادف‌های آن در زبان فارسی

دوره 9، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 16-21

سید امیر منصوری؛ فرنوش مخلص


25. وحدت طبیعت و معیشت

دوره 9، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 3-3

سید امیر منصوری