نویسنده = سید امیر منصوری
تعداد مقالات: 92
1. نحو منظر، سنجش منظر با شاخص منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22034/manzar.2021.252511.2099

صبا سلطان قرائی؛ سید امیر منصوری؛ مریم سینگری


2. بازشناسی مؤلفه‌های نظام بصری منظر شهری؛ عناصر و ارزش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/manzar.2022.306979.2156

میترا کریمی؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری؛ سید امیر منصوری


3. مرکز، هستی‌بخش ‌محله

دوره 14، شماره 58، فروردین 1401، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2022.146650

سید امیر منصوری


6. سه‌گانۀ منظرآیینی

دوره 13، شماره 56، مهر 1400، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2021.136593

سید امیر منصوری


9. پیغام ماهیان، ادراک منظر

دوره 13، شماره 54، فروردین 1400، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2021.128277

سید امیر منصوری


10. ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری

دوره 13، شماره 54، فروردین 1400، صفحه 18-27

10.22034/manzar.2020.242196.2077

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


11. قنات، ردّ حیات

دوره 12، شماره 53، دی 1399، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2020.120516

سید امیر منصوری


14. مویرگ‌های منظر

دوره 12، شماره 52، مهر 1399، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2020.114371

سید امیر منصوری


15. رویکرد اصالت الوجودی به هویت سیمای شهری

دوره 12، شماره 52، مهر 1399، صفحه 38-45

10.22034/manzar.2020.235266.2073

رضا کسروی؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


16. برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش

دوره 12، شماره 51، تیر 1399، صفحه 58-67

10.22034/manzar.2020.226684.2060

سید امیر هاشمی زادگان؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


20. آسمان منظرین روز

دوره 11، شماره 46، فروردین 1398، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2019.84287

سید امیر منصوری


21. نقش‌های آسمانه

دوره 10، شماره 45، دی 1397، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2018.80693

سید امیر منصوری


22. نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران

دوره 10، شماره 45، دی 1397، صفحه 6-15

10.22034/manzar.2018.80487

محمدرضا مثنوی؛ مریم محسنی‌مقدم؛ سید امیر منصوری


23. منظر مردمی شهر

دوره 10، شماره 44، آبان 1397، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2018.77030

سید امیر منصوری


24. چشمه‌علی

دوره 10، شماره 43، مرداد 1397، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2018.68627

سید امیر منصوری


25. منظر ایرانی: سایه زیبا

دوره 10، شماره 42، خرداد 1397، صفحه 3-3

10.22034/manzar.2018.63124

سید امیر منصوری