نویسنده = آرمان میناتور سجادی
جهان‌بینی ایرانیان و شکل‌گیری الگوی محوری باغ ایرانی

دوره 9، شماره 41، اسفند 1396، صفحه 6-15

ناصر براتی؛ آیدا آل هاشمی؛ آرمان میناتورسجادی


منظر روایی خطوط باغ‌موزه دفاع مقدس

دوره 7، شماره 31، تیر 1394، صفحه 78-85

آرمان میناتور سجادی؛ شبنم محمدزاده؛ ندا بوعلی‌زاده


راتیش ناندا : بازآفرینی منظر فرهنگی

دوره 4، شماره 20، آذر 1391، صفحه 32-32

گزارش : آرمان میناتور سجادی