نویسنده = ترجمه : نفیسه سیده
رویکرد نو در احیای نواحی دفن زباله

دوره 6، شماره 27، شهریور 1393، صفحه 14-19

سید امیر منصوری؛ نفیسه سیده


بازآفرینی منظر دو باغ گورکانی در دهلی و کابل

دوره 6، شماره 26، خرداد 1393، صفحه 6-11

محمد شهیر؛ ترجمه : نفیسه سیده؛ لیلا جاهدی


مهین‌دخت اسدی : معماری به روایت فردوسی

دوره 5، شماره 25، اسفند 1392، صفحه 24-25

گزارش : نفیسه سیده