کلیدواژه‌ها = منظر فرهنگی
تعداد مقالات: 10
1. باغ ایرانی به‌مثابۀ رسانه‌ای تعاملی

دوره 12، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 16-23

10.22034/manzar.2020.208046.2008

ریحانه خرم روئی؛ امین ماهان


2. منظر، منظر طبیعی، منظر فرهنگی

دوره 7، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 82-87

سیاوش درودیان


3. ارتقاء کیفی منظر شهر تهران در تلاقی خیابان و فضای عمومی

دوره 6، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 12-17

مریم السادات منصوری؛ محمد آتشین بار


4. نقاط گسست در منظر فرهنگی تهران

دوره 6، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 18-23

مرجانه زندی


5. اصطلاحی ناکارآمد در فرهنگ شرق

دوره 6، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 30-35

شهرزاد خادمی؛ مژده سادات مهدوی مقدم


6. ظرفیت‌های منظرین کوهستان بی‌بی شهربانو

دوره 6، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 74-78

مهدیه خواجه پیری


8. تداوم منظر فرهنگی؛ احیا و بازآفرینی یک باغ تاریخی

دوره 3، شماره 17، زمستان 1390، صفحه 54-59

مولود شهسوارگر


10. منظر طبیعى

دوره 1، شماره 0، زمستان 1387، صفحه 20-23

پروانه غضنفری