توسعه اقتصادی شهر با رویکرد منظر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری منظر

چکیده

امروزه ارتباط میان ارزش‌های اقتصادی و الگوهای طرح منظر شهری کامل، جزو یکی از مهم‌ترین اقدامات طراحان شهری، معماران منظر و از سویی مدیران شهری است و از آن روی که شهرهای واجد ارزش‌های کیفی منظر شهری، در شرایط بازار جهانی و جهانی‌سازی، جذب گردشگر، توسعه صنعت گردشگری و اختصاص سهم بیشتری از سرمایه و کالا را مدنظر قرار می‌دهد، امری ضروری قلمداد می‌شود. این نوشتار کوتاه سعی بر آن دارد تا با بررسی نقش اقتصاد در الگوهای جهانی شدن و تأثیرات آن بر پیکره و مناظر شهری، به ذکر نمونه‌ای منحصر بفرد و تاریخی از تبلور رونق اقتصادی در منظر سرای مشیر شهر شیراز بپردازد.
روش اصلی تحقیق، کیفی بوده و از شیوه‌های تحلیل محتوای کیفی متون و تحلیل نمونه موردی بهره می‌برد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سرای مشیر شهر شیراز به عنوان الگویی کامل از تبلور ارزش‌های اقتصادی در منظر شهری، نمونه‌ای دیگر از ذوق و بلوغ استادکار معمار ایرانی در پردازش فضای مطلوب و انسانی را به بهترین وجهی عرضه می‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A landscape approach to Economical Development of the City

نویسنده [English]

  • Sina Razzaghi Asl
Ph.D Candidate in Landscape Architecture
چکیده [English]

Now a day, the relationships between economic values & mainstream urban landscape patterns is an important role of landscape architects & urban designers. From what the most popular cities in the world with their unique townscapes are related to the economic aspects, this mission is very necessary. Besides them, the development of tourism industry is related to forming economic-based urban landscapes. The goal of this paper is an investigation to the impact of economic patterns on globalized urban landscape in a case of ‘Saray-E-Moshir’ Shiraz.
Research method of this paper is a qualitative content analysis of texts and case study. The results of this study show that the Saray-e-moshir with the whole economic urban landscape pattern in Shiraz has a unique case in traditional urban open spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landscape
  • Economy
  • Globalization
  • Urban Design
  • economic vitality