تحکیم تاوۀ بتنی

نویسندگان

1 دانشگاه تاماسات، تایلند.

2 دانشگاه راجامانگلا، تایلند.

چکیده

 این تحقیق تجربی به‌منظور یادگیری رفتارهای موجی تاوه‌های بتن مسلح با روکش بتن انجام شده است که تحت بارگذاری استاتیک قرار دارند. پارامترهای اصلی این بررسی ضخامت روکش بتن و سطح تراز سنگ ‌بستر بین تاوه و روکش بتنی، با و بدون رابط برشی است. نتایج تجربی نشان می‌دهد که سختی خمشی و ظرفیت خمشی نهایی تاوه با روکش بتنی می‌تواند در مقایسه با گروه کنترل به‌طور چشمگیری برای تمام سطوح اتصال افزایش داشته باشد. انعطاف‌پذیری تاوه تقویت‌کنندۀ با رابط برشی بیشتر از انعطاف‌پذیری تاوه، بدون رابط برشی است. رابط همچنین می‌تواند گسیختگی ترد برش و جداشدگی سطح تماس را تجربه کند که به دلیل جریان برش زیاد تاوۀ بالایی بدون رابط برشی و لایۀ ضخیم بتنی به وجود می‌آید. این مسئله باید در ملاحظات مربوط به طراحی، لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strengthening of Reinforced Concrete Slab by Concrete Overlay

نویسندگان [English]

  • Sayan Sirimontree 1
  • Boonsap Witchayangkoon 1
  • Krittiya Lertpocasombut 1
  • Phongphoom Sornchomkaew 2
1 Department of Civil Engineering Faculty of Engineering, Thammasat University, 12120 THAILAND
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamagala University of Technology Rattanakosin Wang Klai Kang Won Campus, Prachaup Kiri Kan, Thailand
چکیده [English]

This experimented work was used to learn flexural behaviors of reinforced concrete slabs strengthened by concrete overlay under static loading. Principal parameters included the thickness of concrete overlay and contact surface between slab and concrete overlay, with and without shear connector. The experimental results reveal that flexural stiffness and ultimate moment capacity of the slab with concrete overlay can be significantly improved above control specimen for all types of contact surface. Ductility of strengthening slab with shear connector is greater than that of the overlaid slab without shear connector. Also, it can observe brittle shear failure and debonding of contact surface due to high shear flow of the overlaid slab without shear connector and thick overlay concrete. This should be taken into account in the design consideration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite action
  • Concrete overlay
  • shear connector
Barros, J. A. & Sena-Cruz, J. (2001). Strengthening a prestressed concrete slab by epoxy-bonded FRP composites and SFRC overlayer. In 7th Internacional Conference on Inspection Appraisal Repairs & Maintenance of Buildings & Structures: 211-218.
Buitelaar, P., Braam, R., & Kaptijn, N. (2004, August). Reinforced high performance concrete overlay system for rehabilitation and strengthening of orthotropic steel bridge decks. In Orthotropic Bridge Conference, Sacramento, USA (pp. 384-401). Available from: http://www.confalt.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/pp_fp_2004_003_eng.pdf (Accessed 25 July 2017).
Mosallam, A. S., & Mosalam, K. M. (2003). Strengthening of two-way concrete slabs with FRP composite laminates. Construction and building materials, 17(1): 43-54.
Piyong, Y., Silva, P. F., & Nanni, A. (2003). Flexural strengthening of concrete slabs by a three-stage prestressing FRP system enhanced with the presence of GFRP anchor spikes. In Proceedings of the International Conference Composites in Construction (CCC2003). Available from: http://www6.miami.edu/cici/Documents/Conferences/2004/CF%202004%20Yu%202.pdf (Accessed 25 July 2017).
Thanoon, W. A., Jaafar, M. S., Kadir, M. R. A., & Noorzaei, J. (2005). Repair and structural performance of initially cracked reinforced concrete slabs. Construction and Building Materials, 19(8), 595-603.
Williams, B., Bisby, L., Kodur, V., Green, M., & Chowdhury, E. (2006). Fire insulation schemes for FRP-strengthened concrete slabs. Composites Part A. Applied Science and Manufacturing, 37(8): 1151-1160.