الزامات تحقق شهر الکترونیک

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشگر فناوری اطلاعات و ارتباطات

چکیده

شهرهای الکترونیکی در جهان با سرعت رو به توسعه فرصت‌های بسیاری را برای محیط‌های زندگی، کار و تفریح مردم به وجود آورده است. شهرهای الکترونیکی در یک جامعه اطلاعاتی بستری را فراهم می‌کند تا مردم وارد هزاره سوم شده و تجربیات جدیدی را در زندگی آغاز کنند. اگرچه تجربه زیادی در این زمینه در سطح ملی و بین‏المللی وجود ندارد و آینده زندگی در این نوع شهرها هنوز کاملاً مشخص نیست، اما باید پذیرفت که نسل جوان آن ‌را باور داشته و با ابزارهای جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات مسیر جدیدی را طی خواهند کرد. بنابراین بهتر است ابعاد این پدیده تا حد مقدور از دیدگاه‌های مختلف مورد مطالعه و توجه قرار گیرد و آمادگی لازم برای پذیرش آن در چارچوب هنجارهای ملی در میان مردم فراهم شود. شهر الکترونیکی بر اساس اصول و مبانی پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته و به عنوان یکی از کاربردهای این فناوری در حال توسعه است. نزدیک به سه دهه است که واژه فناوری اطلاعات یا فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند جای خود را در جهان باز کرده و گفته می‌شود که تا 2015 میلادی کاربردهای این فناوری نزدیک به 95 درصد از امور روزمره جوامع را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. سرعت تأثیر‌گذاری و گسترش این پدیده در زندگی بشر هزاره سوم بسیار زیاد است به طوری‌ که از هم اکنون تغییر اساسی در ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیده می‌شود و می‌رود تا بنیان‌های سنتی اداره جوامع را دچار تغییر و تحول اساسی و سیستم جدیدی از مدیریت اشتراکی را معرفی کند. میزان تأثیر‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن در جهان، به اندازه‌ای زیاد بوده است که سران کشورهای جهان را به گونه‌ای متأثر ساخته تا با برگزاری دو اجلاس مهم در 2003 و 2005 میلادی در ژنو و تونس، پایه‌های اصول جامعه اطلاعاتی را شکل دهند و با تهیه برنامه اصول و برنامه عمل برای جامعه اطلاعاتی جهانی خود را برای تغییرات بیشتر آماده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity of Electronic City Achievement

نویسنده [English]

  • Aliakbar Jalali
Associate Professor of Iran University of Science & Technology, Researcher of Information and Communication Technology
چکیده [English]

Electronic cities are developing rapidly in the world and providing multiple opportunities for life, work and entertainment of people. They provide a context in an information society for people to enter the third millennium and experience new things in life. Although there is not much experience in national and international levels and the future life in these cities is not yet clear, we should admit that the young generation believe in it and will experience new adventures by the new tools of information and communication technology. Thus, studying its different aspects and preparation for its being accepted among people within the national norms is better to be arranged. The electronic city is created on the basis of information and communication technology and it is considered as one of the applications of this technology which is still developing. It has been almost three decades that the terms information Technology and Information and Communication Technology have been used widely and it has been estimated that about 95 percent of our daily our works would be affected directly or indirectly by 2015. The influence of this case in the third millennium is so rapid that there will be fundamental changes in the structures of cultural, economic, social and political structures and it is going to change the traditional foundations of society management enormously and finally introduce a new system of shared management. The extent of this influence had made the world governors and administrators held two important congresses in 2003 and 2005 in Geneva and Tunis in order to define the foundations of information technology and provide a work and principle plan for their information society and to be prepared for the further changes. Before the detailed and complex plan of electronic city has run, it is better to be knowledgeable about the preparedness level of the city for these kinds of projects. Electronic readiness show a city’s level of being prepared for using the information and communication technology and its applications such as electronic cities to achieve a global information society. In some cases, specially deprived and uneducated areas which are considered as the critical points in the society where people cannot associate with information and communication technology the readiness level is at its minimum rate. The five main elements in recognizing the level of electronic readiness and creating an electric city are: infrastructure, human resources, Municipal government's determination, laws and regulations, budget and finance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic City
  • Electronic infrastructures
  • Information and Communication Technology (ICT)
  • City services