علم نقد منظر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دکترى معمارى دانشگاه لورن، نانسى، فرانسه.

چکیده

این مقاله ابتدا به ویژگی‌هاى علمى نقد منظر می‌پردازد و تفاوت‌هاى تفسیر هرمنوتیکى و نظرات کارشناسان منظر را بررسى و نقد هنرى و خوانش انتقادى پروژه را مقایسه می‌کند. سپس ارزش‌هاى مربوط به پروژه‌هاى منظر را که گاهى متضاد، نسبى و سلیقه‌اى هستند، معرفى و به مواجهه مسایل معرف تشناختى با مسایل اخلاقى در نقد منظر اشاره می‌کند. بر این اساس، راه‌حل‌هایى اریه می‌شود که شامل تولید معیار، اولویت‌بندى آنها و تبیین دیدگاه چند رشته‌اى به موضوع نقد منظر است. راه‌حل‌هاى مذکور، فرضیه وجود علم جدیدى را مطرح می‌کنند که بتواند نقد منظر را دربرگیرد. این مقاله، در نهایت امیدوار است که گونه‌اى از فرا نقد شکل بگیرد که هم اخلاقى باشد و هم با معیارهاى علمى منطبق شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Science of Landscape Criticism

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Mehrabani Golzar
architectural doctorate researcher, University of Lorraine, Nancy, France
چکیده [English]

Due to its multidisciplinary nature, landscape criticism requires a comprehensive and objective approach. This approach leads to "metacriticism" supported by scientific criteria which give it scientific legitimacy. Determining values, classification and weighting facilitate scientific criticism. Focusing on the scientific character of landscape criticism, this article discusses the differences between landscape hermeneutics and compares art criticism with the critical interpretation of a project. It then introduces the sometimes contradictory, relative and subjective values attributed to landscape projects and highlights the relation between epistemological and ethical questions raised in landscape criticism. On this basis, the article offers solutions including the production of criteria, a prioritization of these criteria and the development of a multidisciplinary perspective in landscape criticism. These solutions lead to the introduction of a hypothesis that envisages a new scientific field encompassing landscape criticism. The author is optimistic over the advent of a type of metacriticism that is both ethical and scientifically accurate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • landscape science
  • Hermeneutics
  • critical interpretation of project
  • landscapetics