زبان معماری، رمز نمادها

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

گنبد طلا. این تصویر نه یک شکل و نه حتی یک نماد است؛ یک متن است. سرشار از پیام‌ها و رمزهایی که برای عامه ایرانیان حکایت‌ها دارد. لازم نبوده درس معماری خوانده باشی یا نشانه‌شناسی بدانی تا بتوانی این متن رمز‌آلود را برپا کنی.
گنبد هدایت‌کننده به مکان و «جایی» مقدس است. بر بلندای مرکزی‌ترین اندام معماری قرار می‌گیرد تا هویت، سر، مرکز و قلب مجموعه را به همگان نشان دهد. مرکز ثقل معنایی مجموعه، ممکن است در وسط جغرافیای آن نباشد، اما گنبد دلالت بر آن دارد که این «جا» قلب است.
پس از آن مناره‌ها به کار می‌آیند تا خبر از رخدادی در مکان بدهند. در «اینجا» خبری هست. دو مناره از دوردست‌ها فریاد می آورند که آن «جا»، اینجاست و رهگذران را به آن راهنمایی می‌کنند.
رنگ طلا خبراز امر قدسی می‌دهد. هر آنچه که طلایی است، نشانی از شرافت و قداست دارد.
قرارگیری این سه عنصر در کنار صندوق نذورات و خیرات از سنتی در فرهنگ اسلامی ایران حکایت می‌کند که در
 دوره‌هایی از تاریخ، منشأ ایجاد زیرساخت‌های بزرگ اقتصادی و مجموعه‌های علمی و اقتصادی بوده است.
اگر امروز جمع‌آوری صدقات خرد برای دفع بلاهای شخصی به کار می‌آید، زمانی از برجسته‌ترین شیوه‌های مالکیت غیر‌خصوصی و متکی بر منافع عام و اجتماعی بوده است.
وقف و نذر، انواعی از مالکیت و مشارکت اجتماعی را تعریف می‌کنند که جایگاه امروزشان تناسبی با فلسفه و ظرفیت‌های نهفته در آنها ندارد، این متنها اگر در دنیای نخبگان امروز مغفول افتاده، آنقدر ناشناخته مانده‌اند که متن پیچیده آنها را نمی‌توان با تفسیر این صندوق مزین شده به گنبدهای آلومینیومی آنودایز شده، فهم کرد. اما می توان گفت که فرهنگ عامه، اگر چه سنت وقف نذر را در شأن گذشته آنها نمی شناسد، اما از جایگاه و مرتبه آن، چنان با خبر است که با این نمادسازی عامیانه، همچنان از حقیقتی بزرگ خبر می‌دهد؛ بی‌آنکه بتواند شناختی جزئی و تفصیلی از آن به دست دهد. این جلوه از منظر ایرانی از بقایای سنتی عمیق در عرصه زندگی اجتماعی-اقتصادی گذشته ایران خبر می‌دهد که با کمک نمادهایی از معماری و هنر سرزمینی آنها روایت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Language of Architecture, The mystery of symbols

نویسنده [English]

  • Seyed-Amir Mansouri
چکیده [English]

Golden dome. Neither is this image a figure, nor a symbol; it is a content. It is replete with messages and codes narrating stories for most of Iranians. Architectural lessons or semiotic lessons are not necessary for creating such a mysterious content.
The dome leads to a sacred "place". It stands on top of the central architectural element to manifest the identity, head, center and heart of the collection. The center of gravity in this semantic complex may not be located in the middle of its geographical location; however, the dome implies that this "place" is located in the center of the complex.
Afterwards, the minarets are used to announce an event in the place. Something takes place in "here". Two minarets show that the "place" is located in here and guide the passersby to the complex.
The golden color implies a holy event. Everything that is golden is worthy of honor and sincerity.
The placement of these three elements alongside the charity narrate a tradition in the Islamic culture of Iran that have been the source of large economic infrastructure as well as scientific and economic collections throughout history.
Today charity is believed to avoid the personal disasters; however, it used to be one of the most prominent ways of non-proprietary ownership to the public and social interest.
Waqf and charity used to define a type of ownership and social participation whose present definition does not fit into the philosophy and the hidden capacities of the time. These contents are ignored in the contemporary world of elites, so that their complex message cannot be interpreted by the anodized aluminum domes any more.
It is obvious that prevalent culture does not recognize Waqf tradition the same as the past. Nevertheless, its value is still respected though being manifested in public symbols to reveal its prominent truth, without reveling its meticulous and cognitive aspects. This manifestation of Persian landscape reveals that the ancient traditions still exist in socio-cultural life of Iranians, which has been narrated by architectural symbols and artistic heritage.