تجدید حیات خیابان فرانکلین

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معمارى منظر، دانشگاه تهران.


عنوان مقاله [English]

Revitalization of Franklin Street, Portland

نویسنده [English]

  • Mohammad Jamshidian
M.A in landscape Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran.