ارزیابى طراحى فضاى پیاده در ارگ شیراز

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معمارى منظر، دانشگاه لاویلت، پاریس.


عنوان مقاله [English]

Design assessment of pedestrian way in Arg-e Shiraz

نویسنده [English]

  • Maryam al-Sadat Mansouri
M.A in Landscape Architecture, Paris-Lavillet, France.