تبلور زندگی اجتماعی در طراحی فضای پیاده

نویسنده

کارشناس ارشد معمارى منظر، دانشگاه تهران.


عنوان مقاله [English]

Social Life Emergence in Pedestrian Spaces

نویسنده [English]

  • Samaneh Rahmdel
M.A in Landscape Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran.