سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

نوع مقاله : گزارش


عنوان مقاله [English]

National Strategic Document of Restoration, Revitalization, Renovation & Rehabilitation of Inefficient Deteriorated Urban Textures