ودران آبوچینا : تجربه معماری در همبستگی اجتماعی : مسجد ری-اکا در کرواسی

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

کارشناس ارشد معماری، دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

An experience of Architecture in social cohesion- Mosque of“Rijeka” in Croatia

نویسنده [English]

  • Hirbod Norouzian Pour