منظر محوطه‌ بیمارستان: تداوم درمان

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

مهندسین مشاور پژوهشکده نظر

چکیده

رویکردهای نوین در حل مسائل و مشکلات موجود در بخش درمان، سبب ورود سایر علوم مکمل به خصوص معماری منظر به این بخش شده‌ است. امروزه در اغلب کشورهای پیشرفته، محوطه‌های بیمارستانی به عنوان بخشی از فرایند درمان مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند و دیگر مانند گذشته تنها به عنوان فضای منفی باقی‌مانده در میان ساختمان‌ها نیستند. با تزریق نقش درمانی به محوطه‌ها، مجموعه ساختمان‌ها و محوطه بیمارستان‌ها به عنوان فضاهایی مکمل در جهت تأمین اهداف درمانی بیمارستان ایفای نقش می‌کنند. با بررسی مشکلات بیمارستان‌های موجود و محوطه‌های آنها سؤالاتی مطرح می‌شود، ازجمله آنکه ابعاد طراحی منظر محوطه‌های درمانی چیست؟ محوطه‌های بیمارستانی کشورهای توسعه‌یافته با چه رویکردی طراحی می‌شوند؟ تحقیقات نشان می‌دهد قرارگیری در طبیعت و تعامل با آن تا حد بسیار زیادی سلامت روان بیماران را ارتقا می‌دهد. همچنین فضایی مناسب برای استراحت و تعامل کارکنان فراهم می‌کند که می‌تواند موجب کاهش خطاهای پزشکی شود. در این مطالعه ویژگی‌های عملکردی منظر محوطه‌های درمانی شفابخش مورد مطالعه قرار گرفته است و بیمارستان امام خمینی به عنوان نمونه موردی داخلی و بیمارستان سیدنی و لوئیز اسکنازی در کشور آمریکا به عنوان نمونه خارجی بررسی‌شده‌اند. در پایان چنین نتیجه گرفته می‌شود که توجه به محوطه‌های بیمارستانی و طراحی آنها به عنوان فضای مهم در روند درمان باید در دستور کار مسئولین کشور قرار گیرد و با اعمال ابعاد شفابخشی محوطه‌های درمانی، مطلوبیت عملکردی آنها به حداکثر برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Landscape of Hospital Areas

نویسندگان [English]

  • Sara Golestani
  • Arash Zahedan
چکیده [English]

   The new approaches to solve the problems especially in treatment sector, has led to the introduction of other complementary sciences, especially landscape architecture. Today, in the most of developed countries, hospital areas are considered as part of the treatment process and as before they are not only as a negative space among buildings. By injecting a therapeutic rule to the premises, set of the buildings and hospital areas as a complementary space, serves the purpose of providing hospital therapies. By examining the problems of some existing hospitals and their sites some questions are asked. For example, what is the size of the landscape design of the building sites? What is the design approaches of the hospitals in developed countries? Researches show that being involved in nature and engaging with it improves the health of patients greatly. It also provides a good space for employees to relax and interact which can reduce medical errors. In this study, the functional characteristics of the healing and medical areas are studied and imam Khomeini hospital have been selected as an internal case and also Sydney hospital and louis' scenes' in the united states as an external case. in the end this conclusion is drawn from the article that consideration of the hospital facilities and their design as an important area in the treatment process should be placed on the agenda of the authorities. by applying healing aspects of the therapeutic areas to maximize the functional utility. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Healing Garden
  • Treatment landscape
  • Social Interactions
  • hospital area design