مروری بر طرح پیاده‌سازی حاشیۀ رودخانۀ مانزانارس

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معمارى منظر، دانشگاه تهران.

2 کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران.


عنوان مقاله [English]

A review on Manzanares river pedestrianisation plan in Portugal

نویسندگان [English]

  • Mehdi partar 1
  • Atefeh Sariri 2
1 M.A in Landscape Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 M.A in Landscape Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran.