سبقت نوسازی از فرسودگی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

چکیده

بیش از یک دهه است که نوسازی شهری به عنوان یکی از موضوعات مهم پیش روی مدیریت شهری ایران است. کتاب‌ها و مقالات زیادی در این زمینه نوشته شده و اقدامات فراوانی جهت نوسازی بافت‌های فرسوده صورت گرفته است. در این میان علی‌رغم حجم زیاد برنامه‌هایی که نوسازی شهری را هدف خود قرار داده‌اند، شکاف بین روند رشد بافت‌های فرسوده و نوسازی این بافت‌ها، که از طریق مدیریت شهری و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود، در حال افزایش است و شاهد رقابت نفس‌گیر دو جریان فرسودگی و نوسازی هستیم ولی همچنان سرعت رشد فرسودگی از اقدامات نوسازی بیشتر است. این میزگرد به بحث پیرامون علت این جریان اختصاص یافت. در این میزگرد آقایان دکتر محمد سعید ایزدی، مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی، دکتر فریبرز رئیس‌دانا متخصص اقتصاد و دکتر سید امیر منصوری سر‌دبیر مجله در دو بخش به بحث درباره موضوع پرداختند

عنوان مقاله [English]

Precession of Renewal from Deterioration

نویسنده [English]

  • Reyhaneh Hojjati
چکیده [English]

More than a decade urban renewal has been a major issue to Iranian urban managers. Meanwhile despite the intensive programs aimed for urban renewal, the gap between deteriorated fabrics and renewal of these fabrics is increasingly growing. This discussion session was allocated to this issue and Dr. Mohammad Saeed Izadi, CEO of urban development and revitalization organization, Dr. Fariborz Rayis Dana, economist expert, and Dr. Seyyed Amir Mansouri, editor in chief of the magazine discussed the issue in two parts.