نگاهی به ظرفیت فراموش شدة میدان تجریش

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

-همه ساله می‌توان شاهد تغییراتی چون اضافه شدن مبلمان جدید به نقاط مختلف شهر بود. هریک از این اثاثیۀ شهری جدای از هدف اولیۀ ساخت؛ امکانات، مزایا و حتی معایبی دارند که گاه در ابتدای امر بر استفاده‌کنندگان و حتی طراح روشن نبوده و تنها در گذر زمان و نحوۀ برخورد فرهنگ جامعه با آنها، این
 
 نواقص پنهان، شروع به خود‌نمایی می‌کند.  از جمله این اثاثیه می‌توان به طور عام به پل‌های گذر عابر پیاده اشاره کرد که در بیشتر مواقع، با هدف رفع نیازهای ترافیکی نصب می‌شوند، در حالی‌که با گذر زمان، پتانسیل‌هایی فراتر از عبور و مرور، بر این پل‌ها مترتب می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Amir Heydari
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -