زیباشناسی نورپردازی چنارهای خیابان ولیعصر(عج)

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری پژوهش هنر / پژوهشکده‌ نظر

2 دانشگاه تهران

چکیده

نورپردازی هویت‌مند منظر طبیعی شهر کیفیت زندگی شبانه را ارتقاء می‌دهد. شناسایی عناصر هویتی و نورپردازی مناسب آن‌ها هنری شهری محسوب می‌شود. عناصر طبیعی شهر به‌واسطه‌ مشارکت در ساخت خاطره‌ جمعی، واجد هویت هستند و مهم‌ترین آن‌ها در منظر شهر تهران را می‌توان درخت دانست. چنارهای خیابان ولیعصر (عج) هویت‌مندترین درختان این شهر شناخته‌شده‌اند. حفظ هویت چنارهای ولیعصر در نورپردازی آن‌ها، به جهت پایداری منظر روزانه و شبانه، از طریق رعایت نکات زیبایی‌شناسانه امکان‌پذیر است. بسیاری از نکات زیبایی‌شناسی تجسمی قابلیت انطباق با نورپردازی را دارند، زیرا نورپردازی منظر شبانه مانند تابلویی نقاشی انرژی عناصری چون خط، نقطه، سطوح، بافت و غیره را داراست که از طریق نور بر سیاهی شب ایجاد می‌شود. همانند نقاشی کنترل این عناصر به همراه کنترل زمینه می‌تواند به بیانی متفاوت از موضوعاتی یکسان منجر شود. بررسی نقش زیبایی‌شناسی در حفظ هویت عناصر بصری شهر و ارتقاء منظر شبانه هدف این پژوهش را تشکیل می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetics of Lighting of Trees in Valiasr Street; Artistic Approach, the Missing Link in Lighting in Tehran

نویسندگان [English]

  • Golnaz Keshavarz 1
  • shohre javadi 2
1 PhD Candidate in Art research / Nazar Research Center
2 university of Tehran
چکیده [English]

City natural Landscape identity Lighting can improve nightlife quality. Recognizing urban identity elements and their appropriate lighting is an urban Art. Natural urban elements have personality because they participate in constructing collective memory. The most important natural urban element in Tehran is tree and Valiasr street sycamores are the most characteristic of them. Preserving the character of Valiasr sycamores in lighting for maintaining day and night view can be obtained by implementing aesthetic points. Most of the visual aesthetic points are adaptable on lighting, because lighted night view like a painting has the energy of elements such as Line, point, surface, texture and etc. that made by light on night black background. Like painting, controlling these elements along with the background can cause different Expressions of the same subjects. Studding the role of aesthetics in maintaining the figure of visual urban elements and improving night view is the goal of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lighting
  • Aesthetics
  • Identity
  • tree
  • Color