جایگاه طبیعت در اقدامات زیباسازی شهر تهران در چارچوب نظریۀ «اعتبارگیری»

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری منظر / دانشگاه پاریس غرب-لادِفانس

چکیده

وارد کردن طبیعت در شهر موضوع یک اجماع وسیع است. مسائل محیط زیستی که امروزه در جهان چالش‌های متعددی را به میان می‌آورد، نظریه‌پردازان و حرفه‌مندان این عرصه را بر آن داشته تا با چشم‌اندازی وسیع‌تر از پیش به موضوع نزدیک شده و «شهر در طبیعت» را به‌مثابه یک کل به‌حساب آورند. در این خصوص، سه هدف کلی وجود دارد که عبارت‌اند از حفاظت از ظرفیت‌هایی که طبیعت در اختیار بشر می‌گذارد، پاسخ به آرمان‌های شهروندان، اعتباردهی به فضای شهری. در تهران با توجه به پتانسیل طبیعی شهر، موضوع وارد کردن طبیعت در شهر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مدیریت شهری نیز در این خصوص، تلاش‌های شایان توجهی کرده است. اما نوع رویکرد این مداخلات به موضوع طبیعت در میزان زیباسازانه بودن آن مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of nature in Aestheticizing interventions in Tehran through the lens of “Valuation Theory”

نویسنده [English]

  • Maryam Mansouri
Ecole Doctorale MCSPP, Université Paris X
چکیده [English]

There is a broad consensus on bringing nature back to cities. Environmental issues and their rising challenges in the world have encouraged theorists and practitioners to adopt a broader perspective to “City in Nature”1 and consider it as an entity. In this respect, three general objectives are pursued: a) the protection of resources that nature provides human with; b) responding to aesthetic ideals of citizens; and c) accreditation of urban spaces. The natural resources of Tehran have been the issue of much debate and bringing nature back to the cities are of great importance. To this purpose, the urban management has taken some measurements. Though the approaches for the interventions impact theaestheticizationof urban areas, our knowledge about the issue is scanty. This paper is an attempt to address this gap and contribute to our knowledge of nature-based aestheticization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aestheticizing intervention
  • Valuation
  • nature
  • Tehran