توسعه دانشگاه، الگو و اندازه

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

چکیده

به منظور رفع نابسامانی‌های دانشگاه تهران در سال 1376 طرح ساماندهی دانشگاه تهران در دستور کار مقامات دولتی قرار گرفت و در سال 1380 اجرای آن به تصویب رسید. بعضی از اهداف این طرح به شرح زیر است :
ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، توسعه تحصیلات تکمیلی، ایجاد رشته‌های جدید علمی، بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی و فرهنگی، افزایش ضریب ایمنی و امنیت در دانشگاه و محیط‌های اطراف و نیز افزایش نقش مشارکتی مردم در ارتقای فرهنگی-‌اجتماعی.
روند در پیش‌گرفته برای رسیدن به این اهداف و اتفاقاتی که امروزه در اطراف دانشگاه در حال رخ‌دادن است (از بین‌بردن ساختمان‌های با‌ارزش و محلات) و کمبود مطالعات در زمینه توسعۀ دانشگاه‌ها، ضرورت پرداختن به مسائل توسعه دانشگاه در شهر و به ویژه دانشگاه تهران را ایجاب می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • sara imanzadeh
چکیده [English]

-