دانه‌های درشت شهری

چکیده

-
متن ذیل گزارش میزگرد ماهنامة منظر با موضوع دانه درشت های شهری است که با حضور دکتر فریبرز رئیس‌دانا، مهندس محمدحسین جهانشاهی، مهندس محمدرضا توسلی و مصاحبه کتبی با دکتر ناصر براتی در محل پژوهشکدۀ نظر مورخ 8/3/89 انجام گرفت.
دانه‌های درشت شهری اراضی بایر یا دارای کاربری واحد است که در مقیاس شهر به عنوان پهنه بزرگ حضور دارد. این پهنه‌ها جریان آمد و شد و تأثیرپذیری محیط اطراف خود از یکدیگر را قطع می‌کند. حضور طولانی‌مدت آنها در شهر در محل اتصال آنها با بافت، نقطه‌ای بن‌بست ایجاد کرده که تغییر کاربری آن موجب پیدایش ناحیه‌ای جدید در شهر می‌شود که از یک سو اقتضائات زندگی جدید خود را دارد و از سوی دیگر منطقه بن‌بست را می‌گشاید و ارتباط نواحی اطراف از طریق این پهنه برقرار می‌شود.
این میزگرد با هدف بررسی نقش دانه‌های درشت در توسعه شهر پیرامون محورهای ذیل صورت گرفته است :
1.    روش برنامه‌ریزی، مدیریت و جایگاه در اسناد شهری
2.    نقش اقتصادی- اجتماعی در تحریک توسعه
3.    نوسازی شهری (مقیاس خرد و کلان)
4.    بررسی موردی: قلعه مرغی و دانشگاه تهران
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -