آسیب‌شناسی ایجاد یک پهنه مصنوع در شهر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران.

چکیده

پروژه دریاچة چیتگر در این مقیاس مداخله بر کلیت ریخت‌شناسی شهر، خرداقلیم منطقه‌ای، دگردیسی رفتار شهروندی، اقتصاد پایدار شهری و به طور کلی منظر شهر تهران تأثیر بسیار گذاشته است. تهران برخلاف شهرهایی چون برلین و میلان فاقد یک چارچوب اکولوژیک تعریف‌شده و یکپارچه با دیگر سیستم‌های عظیم شهری است و این نقیصه یکی از پیش‌شرط‌های رسیدن به هدف کلی "شهر پایدار" را از بین خواهد برد. به عبارت دیگر استراتژی اصلی و منحصر به فرد منظر شهر تهران برای رسیدن به هدف پایداری منظر تعریف نشده است. در این نوشتار به آسیب‌شناسی و تدقیق نقاط ضعف در مراحل مختلف طراحی و ساخت دریاچه چیتگر پرداخته شده که عمدتاً به همان مرحله ابتدایی تعریف طرح بر بستر تفکرات مدرنیستی و جانمایی آن معطوف است و این آسیب‌ها در مراحل بعد روند پروژه بیشتر از ضعف تعارضات قانونی با اهداف و قانون‌گریزی منشأ می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tehran Landscape Strategy

نویسنده [English]

  • Marjane Zandi
M.A in Landscape Architecture, University of Tehran.
چکیده [English]

The Cheetgar lake landscape project is among projects implemented in Tehran by Tehran Municipality. This project, with its large-scale intervention, has had significant impact on the whole city morphology, regional micro-climate, citizenship behavior metamorphosis, sustainable urban economy and overall urban landscape of Tehran. This paper discusses pathology and weaknesses in various stages of design and construction in Cheetgar Lake and generally defined in the initial stage of the project, which is focused on the context and layout of the modernist ideas. These damages in the later stages of the project are mostly resulted from conflicts between legal legislations and project goals. Moreover, as Tehran lacks a defined ecological framework integrated with other urban systems unlike cities such as Berlin and Milan and this deficiency will destroy i one of the prerequisites to achieve the overall objective of "sustainable city". In other words, the unique aspects of Tehran main strategy to achieve the objective have not been defined in terms of sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape policy
  • Cheetgar Lake
  • created capacity
  • stabilized capacity