رویکرد شهرداری در محله جماران تهران

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران.

2 کارشناس ارشد مطالعات معماری، دانشگاه هنر اصفهان.

چکیده

موضوع اصلی منظر شهری، قرائت، تفسیر صحیح و در نهایت باز تولید کیفیت‌هایی است که ارزش‌های قدیم و جدید شهر را به هم پیوند می‌زند و موجب حفظ رابطه طبیعی انسان با محیط شهری خود ـ هویت شهری ـ می‌شود و باید به عنوان یک اصل در پروژه‌های منظر شهری مد نظر قرار گیرد. پروژه‌های نوسازی و بهسازی محلات و بافت‌های شهری از مهم‌ترین پروژه‌های منظر شهری هستند. ضرورت معاصرسازی این بافت‌ها و فوریت حفظ شخصیت اصلی این مجموعه‌های کهن و تداوم و هدایت حیات و هویت موجود در آنها، با ساخت‌و‌سازهای امروزین و جریان آن به نسل‌های آینده از مهم‌ترین دغدغه‌های آنهاست. یکی از این بافت‌های ارزشمند در تهران محله جماران است که در گذشته‌ای نه چندان دور روستایی در حاشیه شهر بوده و با ادامه روند گسترش شهری به شکل محله‌ای درون شهر تغییر چهره پیدا کرده است. این منطقه بین سال‌های 59 تا 68 به واسطة حضور امام خمینی (ره)، کانون سیاسی ایران بوده است که این امر بر اهمیت تصمیم‌گیری در این بافت می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Landscape of the City

نویسندگان [English]

  • Samaneh Yarahmadi 1
  • Arash Khodadad 2
1 M.A in Landscape Architecture, University of Tehran, Iran.
2 M.A in Architectural Studies, Isfahan University of Art, Iran.
چکیده [English]

The main subject of urban landscape is the reading, right interpretation and finally reproduction of the qualities that connects the old and new city values which ultimately results in the preservation of natural human relationship with urban environment (urban identity) and should be considered a principle in urban landscape projects. Projects of renovation and reforming of neighborhoods and urban contexts are among most important urban landscape projects. The necessity of modernization of such contexts, urgency of preservation of their worthy character and providing continuity of life and identity in their new constructions are the most serious contemporary problems. One of such valuable contexts in Tehran is Jamaran neighborhood which has been a village adjacent to Tehran not many years ago and has become a district in Tehran after the expansion of this capital. One of the significant points in this area is the presence of Imam Khomeini in 1980 to 1989 as a political center which augments the emphasis of planning in this neighborhood. A number of planning and designing strategies has been presented in different projects in this area but the complex situation leads to inefficiency and insufficiency of such subjective and local plans. In this paper these projects are analyzed in three categories including aesthetic, functional and identity-related values. All of the strategies conducted in these planning projects deals with physical and functional aspects. Furthermore aesthetic and historical values are ignored in the projects. Regarding all the considerations,   systemic and holistic view and sustainable approach based on all the values are the most important strategies in intervention and organization of this neighborhood today.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban landscape
  • Renovation
  • urban planning projects
  • Jamaran neighborhood