تعامل فضای آموزش معماری با طبیعت در تأمین نیاز روانی دانشجویان دو دانشگاه در اصفهان

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

چکیده

به دلیل گرایش ذاتی و فطری انسان‌ها در تعامل با طبیعت، و تأثیرات قابل توجه ارتباط با طبیعت در روح و جسم آدمی، بشر همواره به دنبال ایجاد یک رابطۀ منطقی و مناسب میان فضای درون و طبیعت بیرون بوده است. در راستای تحقیقات صورت‌گرفته در رابطه با تأثیرات طبیعت بر بهبود روند آموزشی و نقش آرامش‌بخش ارتباط با طبیعت بر جسم و روان آدمی، بررسی کیفیت تعامل با طبیعت در مکان‌های آموزشی ضروری به نظر می‌رسد. درگیری مداوم و گذراندن بخش زیادی از اوقات تحصیل در فضای آتلیه سبب شده این فضا نقش مهمی در فرایند آموزشی دانشجویان معماری بازی کند. این نوشتار با روش توصیفی ـ پیمایشی کیفیت و نحوة ارتباط با طبیعت را از دیدگاه دانشجویان سال چهارم در دو دانشگاه هنر اصفهان مورد سؤال قرار داده و تأثیر آن را بر نیازهای ذهنی و روانی آنها بررسی کرده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ارتباط با طبیعت زنده در مقایسه با طبیعت مصنوع یا طبیعت مصور از دیدگاه دانشجویان اهمیت بیشتری در تأمین نیازهای روانشناختی آنها در ارتباط با فضای آتلیه بازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Architecture alongside Nature

نویسنده [English]

  • Samaneh Emami
Ph.D. Candidate in Architecture, Islamic Azad University, Central Tehran Branch.
چکیده [English]

Regarding the natural and essential tendency of human toward interaction with Nature, and the significant effects of relation with nature in man spirit and body, human have always wanted to create a logical, favorable and proper relation among internal spaces and external nature. They also try to get a kind of proximity with natural environments. It is clear that the wellbeing and integrity of natural ecosystems and the biophysical environments are integral to human health and wellbeing. The implications for humans are not limited to physical health and comfort, and the available and uncontaminated air, water, food, but includes psychological need and benefit considerations relating to a spectrum of developmental, competence fostering and care-eliciting experiences in natural environments, such as identity formation, restoration, recreation, connection, and inspiration. According to extensive studies of researchers in association with natural effects on educational process improvement, it is necessary to survey the quality of interaction with nature in educational settings. Since architecture students spend much of their educational time on studio space, and they have a close contact with this space, so architectural studios have major roles in educational process of architecture students and undoubtedly physical environment of studio and mental-psychological effects of its parameters have direct effect on educational process and mind orientation of architecture students. Different achievements of researchers in relationship with positive and essential effects of interaction with nature have been represented in this article. So the present study based on this supposition can have useful effect on educational process and stress reduction of students. For this purpose, students needs in Isfahan art and Khorasgan Azad University related to interaction quality with nature has been evaluated with use of empirical research. Research methodology type of this study is descriptive survey. Results show that natural views have major importance in compared with painted nature for students. Reviver and valuable role of water has been approved too. It is very significant that analyses show among students needs, proper perspective and good view is second priority, Although relaxation and comfortably needs is forth priority. The analyses also indicate that climatic background has influences on what students expect as their desired studio.