منظر آیینی

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Ritual Landscape

نویسنده [English]

  • Seyed-Amir Mansouri