منظر به‌ مثابه دارایی مشترک

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استاد بازنشسته علوم منظر، مدرسه ملی عالی منظر ورسای


عنوان مقاله [English]

Le paysage comme bien commun

نویسنده [English]

  • Pierre donadieu