یک رویکرد جهانی به سرزمین :‌ منظر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

‌مشاور منظر سازمان مدیریت راه‌ها و جاده‌های فرانسه


عنوان مقاله [English]

A Global Approach to Territory: Landscape

نویسنده [English]

  • bernard lassus