نقش چشم‌اندازهای طبیعی تهران در مدیریت منظر شهری

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

از ابتدای شکل‌گیری هر شهر، طبیعت آن، جزئی از تصویر ذهنی شهروندان و تاریخ و هویت آن شهر محسوب می‌شود. نمادهای طبیعی شهر حامل خاطرات جمعی شهروندان هستند و سبب ماندگاری شهر می‌شوند. تأثیر طبیعت در ایجاد حس مکان انکارناپذیر است و انسان همواره به فضاهای آمیخته با طبیعت احساس تعلق می‌کند و این علاقه‌مندی به انس با طبیعت در فرهنگ ایرانیان نیز از دیرباز وجود داشته است. عناصر طبیعی به عنوان نقاط عطف و سازندۀ خاطرات مشترک شهروندان هر شهر از اهمیت ویژه و استراتژیک برخوردار هستند. نه تنها ارتباط نزدیک شهروندان با مؤلفه‌های طبیعی اهمیت ویژه‌ای در ارتقای سطح زندگی شهروندان دارد، امکان دید به مؤلفه‌های طبیعی اسطوره‌ای و خاطره‌ای هر شهر نیز در ایجاد خوانایی و همچنین حس تعلق خاطر شهروندان به شهرشان حائز اهمیت است. شهر تهران به دلیل موقعیتش نسبت به دامنه‌های البرز امکانی ویژه در دید به نقاط عطف طبیعی دارد. اینکه چگونه می‌توان در برنامه‌ریزی شهر تهران و مدیریت آن حداکثر بهره را از مؤلفه‌ها و نشانه‌های طبیعی شهر در راستای دستیابی به اهداف کلان منظر شهر در خوانایی، هویت و زیباشناسی شهرها دست یافت، سؤالی است که این نوشتار تلاش می‌کند با بهره‌گیری از تجربه‌ای مشابه در شهر کیوتو به آن پاسخ دهد. حداقل در چهار بخش از هفت بخش سیاست منظر کیوتو، به صورت بسیار دقیق و موشکافانه به منظر شهری در ارتباط با منظر طبیعی پرداخته شده است. در شهر تهران نیز باید کریدورهای دید به مناظر طبیعی شناسایی شود. آنگاه برای ساختمان‌ها و بناهای موجود در پرسپکتیو دید، مقرراتی وضع شوند تا منظر شهری و منظر طبیعی در تلفیق با یکدیگر منظر جذابی را برای شهروندان و گردشگران فراهم کنند. در این صورت است که این مکان‌ها می‌توانند به نقاط شاخص شهر و محلی برای گذران اوقات فراغت و شکل‌گیری خاطرات جمعی تبدیل شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Tehran Natural Views in Urban Landscape Management

نویسنده [English]

  • Narges Aghabozorg,
M.A. in Landscape Architecture, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The nature of a city is considered a part of citizens’ image of the city as well as its identity and history since formation of every city. City natural elements are the symbols which offer citizens public memories and help maintaining the concept of city. The influence of nature in creating a sense of place is quite undeniable and human beings always feel belonged to spaces blended with nature. This interest of being connected to nature has long been in Iranian culture as well. Natural elements as milestones which create shared memories have a special and strategic importance. Not only the close relationship of citizens with natural factors has a special importance in the improvement of quality of life, but also it has a significant role in city legibility and citizens’ affiliation to their own city. Tehran city has a considerable potential in highlighting natural landmarks since it is located on the Alborz foothills. The question this article tries to answer is how to manage Tehran natural elements and symbols in order to achieve major landscape goals to vreate legibility, identity and aesthetics of cities with the help of the similar experiences obtained in Kyoto city. At least in four chapters of the seven chapters of the Kyoto landscape policy, maximum attention is paid to the urban landscape related to the natural landscape. The corridors to natural landscape must be identified in Tehran city. Landscape rules should be enacted for the buildings in these perspectives in order to get interesting landscapes and favorable places for citizens and tourists. Eventually these places can be converted to indicated points and places for the leisure times which will produce public memories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran landscape
  • Kyoto landscape
  • City nature
  • Natural view
  • public spaces