راهبردهای توصیفی در پژوهش منظر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دوره دکتری معماری منظر، دانشگاه علم و صنعت

چکیده

توصیف به مثابه یک راهبرد عینیت‌گرا و استقرایی از روش‌های پژوهش در معماری منظر است که مبنای بسیاری از راهبردهای پژوهشی دیگر نیز دانسته می‌شود. از آنجا که از مشاهده اغلب به عنوان نخستین گام در هر پژوهش یاد شده و کمتر به مثابه یک راهبرد مورد توجه قرار می‌گیرد، هدف این نوشتار تقویت بنیان‌های نظری لازم در تعمیق راهبردهای توصیفی در پژوهش منظر و ترویج بیشتر آن است. از این روی، راهبرد توصیفی در نوشته‌های دمینگ و سوآفیلد (2011) مورد بررسی قرار گرفته و ضمن اشاره به دسته‌بندی‌های چهارگانه آنها شامل مشاهده، توصیف ثانویه، توصیف پیمایش اجتماعی و توصیف پیچیده به برخی پژوهش‌های صورت گرفته در هر دسته نیز اشاره شده است. اسناد مکتوب، پرسشنامه، مشاهده مستقیم، مصاحبه، تصاویر، عکس‌ها، دست نگاره‌ها و مستندات تاریخی همگی به عنوان منابع پایه در راهبرد توصیفی هستند. سنجش اعتبار این نوع پژوهش‌ها متکی به پشتیبانی منابع مختلف از یکدیگر، نحوه استخراج داده‌ها و شیوه استقرای پژوهشگر و مبتنی بر دسته‌بندی، رتبه‌بندی و تفسیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Descriptive Strategies in Landscape Research

نویسنده [English]

  • Ali Asadpour
Ph.D. candidate in Landscape Architecture, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Description as an objective and inductive strategy is one of the fundamental research methods in landscape architecture studies. Descriptive research strategies produce new knowledge by systematically collecting and recording information that is readily available to the investigator and does not require complex analysis in order to be understood. Many historical precedents demonstrate how the foundation knowledge of the discipline has been built upon the work of careful and acute observers who prepared firsthand accounts and inventories of the rich diversity of landscape phenomena in the world. Despite its basic roll, it has less been employed in Iranian research designs in a clear way. The main aim of this paper is to point out the importance and critical rolls of descriptive strategies in landscape studies. Therefore, the descriptive strategy in Deming and Swaffield (2011) esseys are studied. In there opinoin, there are several types of research design based upon observational strategies that are particularly relevant to landscape architecture. This paper widely explains four types of descriptive research strategy applied within landscape architecture- observation, secondary description, descriptive social surveys, and complex description (including case studies). Besides, some examples have been mentioned for better understanding. In general, many sources have also been used in descriptive research, including written documents, questioners, observation, interviews, photos and sketches. Multiple sources may also provide greater certainty and precision about particular phenomena through triangulation. As a descriptive strategy becomes more sophisticated, it becomes more dependent upon the combination, classification, and interpretation of different sources of data. The validity of these kinds of research depends on the rate of supporting various sources with each other, process of extraction data from sources and way of researchers’ induction based on classification, ranking and at the end interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landscape
  • Research
  • Description
  • observation
  • Survey