منظر طبیعی احیای منظر تفرجی دریاچه مهارلو

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

مفهوم پایداری در صنعت گردشگری، طی چند دهه گذشته یکی از اصلی‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین مفاهیم توسعه گردشگری و به عنوان چارچوبی برای فهم روندهای توسعه اقتصادی‌ـ اجتماعی و مدیریت منابع طبیعی و گردشگری در سراسر جهان مطرح شده است. علیرغم مزایای فراوان این صنعت، چنانچه توسعه آن همراه با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های منطبق بر نگرش زیست‌محیطی و با تأکید بر پایداری توسعه نباشد به طور حتم موجب بروز تأثیرات منفی فراوانی بر محیط‌ زیست خواهد شد. بنابراین تفرج پایدار به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه، بیش از گذشته نیازمند مطالعه است. منطقه تفرجی دریاچه مهارلو شیراز نیز به عنوان یکی از مناطق مستعد در جذب گردشگر، و یکی از مناظر منحصر به فرد در تولید نمک، به توجه به عوامل پایداری در بخش گردشگری خود نیازمند است. این منطقه با دارا بودن قابلیت اکوتوریستی، در فصول مختلف سال پذیرای گردشگرانی است که جهت گذران اوقات فراغت خارج از محدوده شهری، به سواحل آن پناه می‌آورند که متأسفانه در حال حاضر به دلیل عدم رعایت اصول فوق در منظر گردشگری این منطقه، بخش وسیعی از آن بلااستفاده مانده است. بنابراین در این نوشتار به منظور دستیابی به مجموعه‌ای همبسته از سیاست‌های جامع برای توسعه پایدار گردشگری دریاچه مهارلو و ارتقای ویژگی‌های منظرین موجود، پس معرفی فضا و مروری بر ویژگی‌های اجتماعی‌ـ فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی و همچنین معضلات فعلی این دریاچه، به ارایه راهکارهای منظرین پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Natural Landscape Revival of Recreational Landscape in Maharloo Lake

نویسنده [English]

  • Zahra Nayeri,
M.A. in Landscape Architecture, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Sustainability concept in tourism is one of the most important and the most challenging concepts of tourism development that has been proposed as a framework for understanding the socio-economic development processes, and the management of natural resources and tourism, during the past few decades. Sustainable tourism is an achieving to quality growth so that, not only destroys natural and artifact environments, but also protects local community’s culture, history and heritage. The concept of sustainable tourism development implies that tourism development in traditional form includes negative effects for all natural, social and economical environments. Furthermore, despite the great advantages of this industry, if its development does not attend the policies and environmental attitudes programs and not to emphasize sustainability of development, it will certainly cause many negative effects to the environment. In fact, both development and ecological protection move toward recreational sustainability so that studying sustainable recreation as an effective action to all development elements is more necessitated than ever. In order to design and revive the recreational landscape in tourism areas and also to protect their environment, it is necessary to use the sustainable recreation principles. Therefore, revival of recreational landscapes, such as Maharloo Lake landscaping, which has specific ecotourism potential, is very dependent on using tourism sustainability principles. Maharloo lake recreational region of Shiraz also needs to consider the sustainability factors in tourism section since it is one of the prepared regions in attracting tourists and one of the unique landscapes in salt production. This lake as a seasonal landscape elements, have many tourism landscaping aspects and have been identified by its natural landscape and its seasonality (part of the year, with water and sometimes dry). This ecotourism potentiated region welcomes tourists who take refuge to the beaches for spending their leisure time out of Town in different seasons. Unfortunately, a great part of the lake has recently become an unused region due to ignorance of tourism sustainability principles in its tourism landscape. Having introduced and reviewed the region of Maharloo’s social, cultural, economic and environmental characteristics, landscaping solutions are presented to resolve and reduce its current problems and issues, based on its ecological and local conditions, in order to achieve a correlated set of comprehensive policies for tourism sustainable development in Maharloo Lake and upgrade landscaping features in this article. These solutions, express fundamental concepts such as: utilizing of site’s unique and local abilities and symptoms, creating interaction between the context and the users, reviving the agricultural landscapes and considering ecology and vegetations (such as all kind of trees) of the site, which all create the overall form of tourism sustainability in Maharloo area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Sustainable recreation
  • Productive landscape
  • Maharloo Lake